Mũ bảo hiểm vô hình Chị em phụ nữ từ nay sẽ không còn ngại đội mũ bảo hiểm dễ làm hư mái tóc đẹp của mình, vì họ có thể thay thế bằng một chiếc “mũ bảo hiểm vô hình”. Theo techcrunch, chiếc “mũ bảo hiểm” mới là một loại cổ áo được mang quanh cổ có chứa túi khí bên trong. Nếu người chạy xe hai bánh bị một xe khác tông phải, nó sẽ tự động phồng lên thành mũ trùm đầu bảo vệ phía sau và hai bên. Ngoài ra nó Chi tiết >>